Cashido เป็นเครื่องผลิตน้ำโอโซนที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากทำให้โอโซนนั้นผสมรวมไปกับน้ำจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพใดๆ ที่สำคัญยังติดตั้งได้อย่างง่ายดาย ใช้งานได้ทันทีเพียงแค่เปิดน้ำเครื่องก็ทำงานให้อัตโนมัต​ิ 

กำจัดยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ 

ไม่มีเคมี และล้างสารตกค้าง

กำจัดแบตทีเรีย

ปลอดภัยได้มาคราฐาน


ประโยชน์ – คุณสมบัติ

Cashido 10Second machine 

  • ฆ่าแบคทีเรีย
  • ล้างเนื้อสัตว์จานชามเด็กและน้ำดื่มที่มี ozonized 
  • ล้างสารกำจัดศัตรูพืช
  • ล้างผักผลไม้
  • อาบน้ำสัตว์
  • กำจัดสิ่งสกปรกบนผิวหนัง 

โทษของโอโซนเมื่อกลายเป็นอากาศ 

• ปอดมีประสิทธิภาพน้อยลง          

• มีปัญหาหอบหืด          

• ระคายเคืองคอ ไอ           

• เจ็บหน้าอกหายใจไม่ออก           

• ปอดอักเสบ           

• ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

Economic 

รุ่น อีโคโนมิค

เครื่องรุ่นนี้ปล่อยปริมาณโอโซนอยู่ที่ 100 mg/hr (มิลลิกรัมต่อชั่วโมง)

Commercial 

รุ่น คอมเมอร์เชียล 

เครื่องรุ่นนี้สามารถปรับโอโซนได้ 3 ระดับคือ 100,150,200 mg/hr (มิลลิกรัมต่อชั่วโมง)

What is Ozone ?!

อะไรคือโอโซน

 โอโซน คือโมเลกุลของออกซิเจน 3 อะตอม ปกติออกซิเจนจะรวมกันเป็น 2 อะตอม ออกซิเจนปกตินี้เราใช้ในการหายใจและเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ออกซิเจนอะตอมที่ 3 จะสามารถมาเกาะกับออกซิเจน 2 อะตอมนี้เพื่อฟอร์มเป็นโอโซนได้ และก็สามารถกระโดดไปเกาะกับโมเลกุลอื่นหรือสารอื่นได้แล้วแต่องค์ประกอบของสารนั้น คุณสมบัติที่มันสามารถไปทำปฏิกิริยากับสารอื่นบางชนิดได้ถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างถึงประโยชน์ของโอโซนจากผู้ผลิตโอโซนหลายๆ บริษัท โอโซนเป็นอันตรายจริงหรือ